fbpx

3 สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากใช้ eKYC ในการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรี

E-KYC ในการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรี

การโหวตรับรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศ โดยปัจจุบันการโหวตรับรองภายใต้ระบบรัฐสภานี้ จำเป็นต้องใช้วิธีการเรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับตัวอักษร และทำให้กระบวนการนี้ใช้เวลานาน นั่นทำให้การนำเข้าเทคโนโลยี eKYC หรือ “Electronic Know Your Customer”  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการยืนยันตัวตนอย่างเข้มงวด จะช่วยให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานมากขึ้น

ขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 อ่านเพิ่มเติม

3 สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากใช้ eKYC ในการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรี

1. เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการโหวตด้วย eKYC

การใช้กระบวนการยืนยันตัวตนสำหรับการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา โดยทำให้กระบวนการนี้รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน เทคโนโลยีนี้ทำให้เราไม่ต้องรอให้ผู้เลือกยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิม ซึ่งอาจใช้เวลานาน และมีความยุ่งยาก แต่เป็นการยืนยันตัวตนอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลราชการ และใช้เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า

eKYC ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer เป็นการทำความรู้จักลูกค้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เพิ่มความรวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น โดยจะมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ในการแปรข้อมูลต่าง ๆ และการใช้แอปพลิเคชั่นในการยืนยันตัวตนในรูปแบบออนไลน์ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว อ่านเพิ่มเติม

2. ป้องกันความผิดพลาดในการโหวต

การใช้กระบวนการยืนยันตัวตนดิจิทัล ในการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรียังช่วยในการป้องกันความผิดพลาด และการฉ้อโกงของกระบวนการโหวตรับรอง ด้วยระบบความปลอดภัยที่เข้มงวด จากการเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้า และบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งทำให้สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจสอบและพิสูจน์เป็นไปตามที่ควร

3. สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง

เมื่อนำเทคโนโลยียืนยันตัวตน มาใช้ในการโหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี จะช่วยสร้างความถูกต้อง และเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง เนื่องจากขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้เลือก สามารถตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

AI หรือ “Artificial Intelligence” คือ การสร้างความสามารถให้คอมพิวเตอร์ หรือระบบทางเทคโนโลยีสามารถทำงานที่ต้องการความคิดริเริ่มและความรู้คิดของมนุษย์ โดยทั่วไป AI ถูกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในปริมาณมาก สร้างการเรียนรู้อัตโนมัติ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

การนำเทคโนโลยี eKYC เข้ามาใช้สำหรับการโหวตรับรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวตน การป้องกันการทุจริต ลดความผิดพลาด สร้างความถูกต้อง และส่งเสริมความเชื่อมั่นในกระบวนการโหวตของรัฐสภา ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การโหวตเลือกตั้งนายกของประเทศไทยมีความเป็นมาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *