fbpx

4 ข้อดี ของการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ของภาคธุรกิจ

4-Cancel-IDCard_1200x628_result

ในทุกวันนี้เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของผู้คนมากขึ้น โดยเฉพาะการลดการใช้เอกสารในการดำเนินการต่าง ๆ โดยล่าสุดได้เริ่มมีการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ในการทำธุรกรรมทั้งในหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อพัฒนาการบริการ ให้มีความสะดวก และทันสมัยมากขึ้น ด้วยการหันไปใช้เทคโนโลยีมาช่วย เช่น การยืนยันตัวตนแบบ E-KYC หรือการใช้เทคโนโลยี OCR ในการจัดการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งการลดใช้สำเนาบัตรประชาชน จะมีอะไรบ้างนั้น ในบทความนี้จะพาไปหาคำตอบ

ทำไมต้องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน ?

การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน มีผลเนื่องจากวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยเป็นหนึ่งในนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน และทำให้หน่วยงานราชการเข้าสู่ระบบการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ

นอกจากในหน่วยงานราชการแล้ว ในปัจจุบันหลายธุรกิจ และหลายองค์กร ก็ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน ธนาคาร หรือธุรกิจประกันภัย ที่มีการพัฒนาการให้บริการ ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการให้บริการของกับองค์กร

4 ข้อดี ของการเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนของภาคธุรกิจ

การยกเลิกสำเนาบัตร และหันมาใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และคุณภาพการให้บริการขององค์กร โดยข้อดีของการเลิกใช้สำเนามี ดังนี้

1. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การรับสมัครพนักงาน หรือการขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรม เพราะการดำเนินธุรกรรมผ่าบัตรประชาชนเพียงใบเดียว จะช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และไม่จำเป็น เช่น การเซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งบางธุรกรรมต้องเซ็นสำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาต่อผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร 

2. เพิ่มความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

อย่างที่ทราบดีว่า การใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้น คือการใช้กระดาษในการทำธุรกรรม ซึ่งหลังจากที่ใช้ทำธุรกรรมเสร็จแล้ว สำเนาเหล่านั้นควรถูกทำลายทิ้งเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบัตรประชาชน แต่บางครั้งเกิดความผิดพลาดจนทำให้สำเนาหลุดออกไป จนสร้างความเสียหายต่อเจ้าของบัตรประชาชน ดังนั้นการยกเลิกบัตรประชาชน จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 

3. ยกระดับการใช้ Smart Card ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บัตรประชาชน Smart Card คือบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน โดยจะเป็นบัตรที่มี “ชิปการ์ด” รูปแบบ IC (Integrated Circuit) อยู่ในบัตร ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล และประมวลผล ข้อมูลของเจ้าของบัตรประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, ที่อยู่, ศาสนา, สัญชาติ ไปจนถึงใบหน้าของเจ้าของบัตร 

นอกจากนี้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ยังสามารถใช้ทดแทนบัตรสำคัญทางราชการอื่น ๆ เช่น บัตรประกันสังคม, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, บัตรประจำตัวราชการ เป็นต้น และในอนาคตอาจสามารถใช้บัตรประชาชนแทนหนังสือเดินทาง ทำให้ทุกคนสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการทำธุรกรรมทุกอย่าง

4. สามารถย่นระยะเวลาของงานเอกสารด้วย OCR 

เทคโนโลยี OCR คือการเรียนรู้อักขระด้วยแสง ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยในการทำงานที่ต้องจัดการเอกสารให้ง่ายขึ้น รวมถึงยังช่วยในการอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชน โดยเทคโนโลยี OCR จะทำหน้าที่ในการอ่านบัตรประชาชน และนำข้อมูลไปเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถเพิ่มความรวดเร็ว และความถูกต้องในการดำเนินการ 

นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยี OCR ยังช่วยลดกระบวนการที่ต้องใช้กระดาษ ทำให้องค์กร สามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร ทำให้องค์กรได้รับการยอมรับ ทั้งในด้านความรวดเร็วในการดำเนินการ ความปลอดภัยในด้านของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล

ความเสี่ยงของการใช้บัตรประชาชนในการทำธุรกรรม

ถึงแม้ว่าการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการทำธุรกรรม จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการทำธุรกรรมก็ตาม แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายได้ เพราะบางครั้งบุคคลที่เข้ามาทำธุรกรรมนั้น อาจไม่ใช่บุคคลเดียวในบัตรประชาชน หรืออาจมีการใช้บัตรปลอมในการดำเนินการ ดังนั้นการยืนยันตัวตนแบบ eKYC จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะสามารถเข้ามาช่วยป้องกันการปลอมแปลงตัวตนได้ 

โดย eKYC คือการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะให้ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตนผ่านหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ มีการใช้เทคโนโลยี Anti-Spoofing Liveness Detection ที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงใบหน้า หรือรูปภาพปลอม รวมถึงป้องกันการใช้ Deepfake ในการสวมทับใบหน้าอีกด้วย ดังนั้น eKYC จึงเป็นโซลูชัน ที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงในความผิดพลาดจากการทำธุรกรรมด้วยบัตรประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป

การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลกกำลังนำมาปรับใช้ เพราะนอกจากจะช่วยยกระดับการให้บริการแล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย และความรวดเร็วในการทำธุรกรรม แต่การทำธุรกรรมด้วยบัตรประชาชนใบเดียวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรใช้การยืนยันตัวตนแบบ E-KYC ที่ช่วยลดจุดบอดที่อาจทำให้เกิดการปลอมแปลงบัตรประชาชนได้

Appman-E-KYC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *