fbpx

AppMan เข้าร่วมงานสัมนา การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20

AppMan เข้าร่วมงานสัมนา “การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 20” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. นำเสนอโซลูชัน AppMan Background Checker แพลตฟอร์มยื่นตรวจประวัติพนักงานในรูปแบบดิจิทัล 100%

โดยมีการนำเสนอ Solution Appman Backgroud Checker โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ยื่น ตรวจประวัติพนักงาน โดยสามารถตรวจประวัติของพนักงานได้ครอบคลุมถึง 8 อย่าง ดังนี้

1. ประวัติอาชญากรรม 2.ประวัติการทำงาน 3.ประวัติการศึกษา 4.ตรวจสอบการปลอมแปลงรายได้จากที่ทำงานเก่า

5.คุณสมบัติลูกจ้างจากบุคคลอ้างอิง 6.สถานะบุคคลล้มละลาย 7.ข่าวเสียหายหรือประวัติเสียจากสื่อออนไลน์

8.ประวัติอาชญากรข้ามชาติ (Global Sanctions)

AppMan Background Checker จะช่วยเจ้าของโรงแรมได้อย่างไร?

บริการของ Appman จะช่วยลดระยะเวลาการรอผลการตรวจประวัติ และเพิ่มความรวดเร็วในการรับพนักงานเข้ามาทำงานของนายจ้าง เนื่องจากทุกกระบวนการทำงานและการใช้งานเกิดขึ้นภายใต้รูปแบบออนไลน์100% นอกจากนี้บริการของ Appman ยังถูกต้องตามกฎหมาย PDPA มีการยินยอมจากผู้ถูกตรวจสอบประวัติ ผ่านเทคโนโลยีการยืนยันตัวตน และการ consent ผ่านระบบดิจิทัล

“ยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการโรงแรมของคุณ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *