fbpx

การตรวจประวัติอาชญากรรม จะช่วยผู้มีประวัติล้างมลทินกลับสู่สังคมได้ยังไง?

ในปัจจุบันการยื่นตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนรับพนักงานเข้าทำงานนั้น คือสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรทำกัน แต่นอกจากการตรวจประวัติอาชญากรรมคนที่เคยมีประวัติการทำความผิดแล้ว ยังมีในกรณีของการล้างมลทิน คนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมแต่ได้รับโทษหรือบำบัดจนกลับเนื้อกลับตัวได้แล้ว เพื่อให้โอกาสคนที่เคยทำผิดได้กลับมาทำงานอีกครั้ง ซึ่งการตรวจประวัติอาชญากรรม จะช่วยผู้มีประวัติล้างมลทินกลับสู่สังคมได้ยังไง ในบทความนี้จะพาทุกคนมาไขคำตอบ

“ลบประวัติอาชญากรรม” คืออะไร

การ “ลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชน” คือโครงการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ประวัติบุคคลให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 29 (2) ที่ระบุว่า หากไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ 

เนื่องจากมีการสำรวจพบว่าในแต่ละปีนั้นมีคดีอาญาเกิดขึ้นมากกว่า 8 แสนคดี และมีประชาชนที่เกี่ยวข้องกว่า 13 ล้านคน จากประชากรในประเทศไทย 66 ล้านคน และส่งผลให้คนที่มีประวัติถูกฟ้องคดีอาญาแต่ถูกศาลยกฟ้องยังมีประวัติอาชญากรรมอยู่ในฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรม ส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ได้รับโอกาสในการรับเข้าทำงานจากองค์กรหรือบริษัท 

ทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และปรับปรุงการจัดเก็บประวัติบุคคล 3 รูปแบบดังนี้ 

1. ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา 

2.ทะเบียนประวัติผู้กระทำผิดมิใช่อาชญากร 

3.ทะเบียนประวัติอาชญากรรม พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วย “หากไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์” ซึ่งเกณฑ์ที่ถูกปรับปรุงมี ดังนี้ 

  • ผู้ที่คดีมีคำสั่งเด็ดขาดว่ายกฟ้อง
  • ผู้มีประวัติเสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • ผู้ได้รับการอภัยโทษ
  • ผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรม
  • ผู้ที่ไม่มีประวัติการทำผิดซ้ำในช่วง 20 ปี
  • ผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน
  • คดีขาดอายุความ
  • มีกฎหมายล้างมลทิน
  • มีกฎหมายยกเลิกความผิดนั้น เช่น กัญชา ใบกระท่อม
  • ได้รับคำพิพากษาใหม่ว่ามิใช่ผู้มีความผิด 

ตรวจประวัติอาชญากรรม จะช่วยผู้มีประวัติล้างมลทินและสังคมอย่างไรบ้าง

การยื่นตรวจประวัติอาชญากรรม คือกระบวนการที่จะทำหน้าที่เช็กประวัติการกระทำผิดของบุคคลก่อนเข้ารับทำงาน ซึ่งหากเป็นผู้เคยมีประวัติแต่ได้รับการล้างมลทินแล้วประวัติการก่ออาชญากรรมจะหายไป ทำให้เป็นการให้โอกาสคนที่เคยกระทำผิดแต่ปรับปรุงตัวแล้ว โดยข้อดีในการตรวจประวัติอาชญากรรมในการช่วยผู้มีประวัติล้างมลทินและสังคม ดังนี้

1. ให้โอกาสคนที่เคยทำผิดแต่กลับตัวได้มีงานทำ

การล้างมลทินผู้มีประวัติอาชญากรรมนั้น จะช่วยให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดแต่กลับตัวได้มีโอกาสได้รับโอกาสทำงานอีกครั้ง เพราะเมื่อทำการตรวจประวัติอาชญากรรมนั้น จะไม่ขึ้นประวัติการกระทำผิดของบุคคลดังกล่าว ทำให้เมื่อองค์กรเห็นว่าบุคคลนั้นไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงาน รวมถึงอาจช่วยให้ได้รับโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานในอนาคต

2. ลดปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคม

การที่บุคคลที่เคยมีกระทำความผิด แต่ไม่ได้รับโอกาสในการได้ทำงานเพราะมีประวัติการก่ออาชญากรรม ซึ่งการไม่ได้รับโอกาสนี้ส่งผลมาสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคม เช่น คนที่มีฐานะยากจน ก็จะไม่ได้รับโอกาสที่จะเติบโตในชีวิต จนกลายเป็นคนชายขอบของสังคม ซึ่งเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมปัจจุบัน

ดังนั้นการช่วยล้างมลทินผู้มีประวัติอาชญากรรม นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนที่กลับเนื้อกลับตัวได้ทำงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการได้สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต คนที่มีฐานะยากจนมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม

3. ลดความเสี่ยงที่คนมีประวัติอาชญากรรมจะทำผิดซ้ำ

อีกหนึ่งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมาแทบทุกยุคทุกสมัยคือการกระทำผิดซ้ำของคนที่เคยมีประวัติอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำความผิดซ้ำจากบุคคลที่ไม่ได้รับโอกาสจากสังคม วังวนของคนเหล่านี้อาจเริ่มจากการกระทำความผิดหนึ่งครั้ง ส่งผลให้มีประวัติอาชญากรรม ทำให้ถูกกีดกันจากสังคม ไม่ได้รับโอกาสทำงาน เมื่อไม่มีทางเลือกคนเหล่านี้จะก่อเหตุกระทำความผิดอีกครั้งจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะแก้ไข

การล้างมลทินให้แก่คนที่มีประวัติการก่ออาชญากรรมจะทำให้คนที่เคยกระทำความผิดรู้สึกว่าตนได้รับโอกาสในการปรับปรุงตัวอีกครั้งและไม่อยากกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่คนเหล่านั้นจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำ รวมถึงช่วยลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในสังคมได้

4. ช่วยให้องค์กรได้พนักงานมีความสามารถตามที่ต้องการ

บุคคลที่เคยมีประวัติอาชญากรรมใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถเสมอไป บางคนมีความสามารถในการทำงานไม่ต่างจากพนักงานทั่วไป เพียงแต่เคยมีประวัติพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิด ดังนั้นการเลือกรับพนักงานที่เคยมีประวัติอาชญากรรมแต่ได้รับการล้างมลทินแล้ว จะช่วยให้องค์กรได้พนักงานที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และยังทำให้องค์กรได้มอบโอกาสให้คนที่เคยทำผิดในการได้กลับมาปรับปรุงตัว สร้างความมั่นคงให้ชีวิตอีกครั้ง

นอกจากนี้การล้างมลทินยังมีกรณีของบุคคลที่เคยมีประวัติอาชญากรรม แต่ละเว้นจากการกระทำผิดเป็นเวลานาน และไม่มีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดซ้ำ ก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัว ในการได้ทำงานสุจริต มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัว และกลับมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมอีกครั้ง

สรุป

จะเห็นได้ว่าการล้างมลทิน คนที่เคยมีประวัติอาชญากรรมนั้นคือการให้โอกาสแก่คนที่เคยกระทำความผิดได้มีโอกาสปรับปรุงตัวและได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาการก่ออาชญากรรมที่ดีอีกด้วย 

ทั้งนี้ก่อนเลือกพนักงานในแต่ละครั้งควรเลือกใช้บริการยื่นตรวจประวัติอาชญากรรม ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้ข้อมูลที่รวดเร็วตามที่ต้องการ ซึ่งบริการ APPMAN CRIMINAL CHECKER คือบริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอันดับหนึ่งสำหรับองค์กร ทราบผลไว ไม่ต้องเตรียมเอกสาร ดึงข้อมูลอัตโนมัติ ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ให้องค์กรคัดเลือกพนักงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *