fbpx

หลักการพัฒนาบุคลากร สำหรับองค์กรปี 2024

หลักการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2014 โลกธุรกิจมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ สร้างความมั่นใจ รวมไปถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานมากยิ่งขึ้น 

องค์กรยุคใหม่มุ่งใส่ใจบุคลากร

เพื่อก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เราขอแนะนำหลักการพัฒนาบุคลากรเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และบริษัทที่ต้องการยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยการให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

3 เทคนิคพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรยั่งยืน 

1. ฝึกอบรมสัมมนาให้กับพนักงาน

การอบรมสัมมนามีข้อดีต่อพนักงานและองค์กรหลายด้าน เช่น พนักงานได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ทำให้พนักงานมีความสุขและมีความมุ่งมั่นกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การสัมมนามักจะมีกิจกรรมกลุ่มที่ต้องทำงานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการนำเสนองาน สร้างโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในอาชีพและการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

2. On-the-job Training

On-the-job Training หรือ OJT คือการฝึกปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ ให้กับพนักงานก่อนลงสนามจริง ภายใต้คำแนะนำและการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติจริง จะทำให้สามารถเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเข้าใจลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

3. การพัฒนาตนเอง

มนุษย์ต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาตนเองไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนรู้ทักษะการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

แล้วพนักงานจะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลควรมีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาตนเองด้วยการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมสันทนาการ สนับสนุนทุนซื้อหนังสือ สนับสนุนคอร์สเรียน E-Learning ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้อีกด้วย

ข้อดีของการส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาบุคลากร

เมื่อพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ก็จะเกิดความพึงพอใจในหน้าที่และมีความภักดีต่อองค์กรสูงขึ้น เพราะเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับตนเอง ทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าองค์กรที่เห็นแก่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวพนักงานจึงมีแนวโน้มที่อยู่กับองค์กรนานขึ้น เพราะเห็นแนวทางการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

ด้วยเหตุผลนี้ หลักการพัฒนาตนเองจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรและพนักงานก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่งคุณค่าให้กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *