ความเป็นมาของ Rabbit Care

Rabbit Care เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อ บัตรเครดิต ประกันภัย และการลงทุน นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง 

Rabbit Care มุ่งเน้นผลลัพธ์ ให้ความสำคัญกับการปรับตัวที่รวดเร็ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและศูนย์บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน Rabbit Care เป็นบริษัทชั้นนำด้านการประกันภัย (ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย) และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (สินเชื่อ และบัตรเครดิต) อันดับหนึ่งของประเทศไทย

 

rabbit care

ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจาก Rabbit Care ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการข้อมูล โดยก่อนหน้านี้ทางบริษัทจะใช้วิธีให้พนักงานเป็นผู้กรองข้อมูล เช่น บัตรประชาชนหรือสมุดทะเบียนรถยนต์ จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แต่บริษัทต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการคีย์ข้อมูลจากการใช้บุคคล ให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติ Rabbit Care จึงมองหาเทคโนโลยีที่สามารถลดกระบวนการทำงาน และส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกำหนด ทั้งนี้จุดประสงค์ที่บริษัทต้องการในการพัฒนาระบบในครั้งนี้คือ”เพื่อลดงานของตัวแทน เพื่อที่ตัวแทนจะได้เน้นการขายและมุ่งไปที่การปิดดีลให้ได้มากที่สุด”

ทำไมต้อง AppMan OCR

การใช้เทคโนโลยี AppMan OCR ทำให้ Rabbit Care สามารถดำเนินการทุกอย่างได้แบบอัตโนมัติ ลดความซับซ้อน และข้อผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล  APPMAN OCR ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการดำเนินการลง 60-70% นอกจากนี้ยังเพิ่มความเร็วในการทำงาน ลูกค้ามีความพึงพอใจจากการได้รับความสะดวก และตัวแทนสามารถใช้เวลาไปกับการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ และปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น “มันง่ายและรวดเร็วมากสำหรับความสามารถในการจับภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดในขณะที่ต้องการจับภาพเอกสารจำนวนมาก”

Noc

APPMAN OCR คืออะไร ?

โซลูชันที่ผสมผสานเทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) และ IDP (Intelligent Document Processing) เข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนภาพ และเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลทางดิจิตัล อีกทั้งยังสามารถทำ ‘Masking’ เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณให้ได้มากที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
Webbanner_OCR_plus