fbpx

ทำไม “การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม” ถึงจำเป็นต่อการก่อสร้าง?

ทำไม การตรวจสอบอาชญากรรม จึงจำเป็นต่อการก่อสร้าง

Highlight

การ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับบริษัทรับสร้างบ้าน (Construction) หรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ที่ต้องการจะก่อสร้างหมู่บ้าน คอนโด หรือส่วนต่อขยายของโครงการสักแห่ง นอกจากสถานที่ เงินทุนแล้ว หนึ่งในส่วนที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการติดต่อกับบุคคลที่สาม อย่าง ผู้รับเหมาช่วง และคนงานก่อสร้างเพื่อให้มาดำเนินการสร้างอาคาร หรือส่วนขยายของโครงการต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นอย่างที่เราต้องการ 

แต่กระนั้น การติดต่อกับบุคคลที่สาม ก็เหมือนการทำงานร่วมกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้น จึงเป็นการร่วมงานโดยอาศัยความเชื่อใจเป็นส่วนสำคัญ แต่เราจะเชื่อได้อย่างไรว่า บุคคลที่สาม ที่เราติดต่อว่าจ้างมานั้นสามารถเชื่อใจได้ และไม่มีประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) 

การเช็กประวัติของผู้รับจ้างในวงการก่อสร้าง จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อวงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้รับจ้าง และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง 

3 หัวใจสำคัญก่อนจ้างคนงานก่อสร้าง

การว่าจ้างคนงานก่อสร้าง เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ผู้ว่าจ้างควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ทางโครงการ สามารถเลือกคนที่เหมาะสมในการเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ถ้าหากเลือกคนงานก่อสร้างที่ไม่ดี ก็อาจส่งผลเสียต่อโครงการ ไม่ว่าจะเป็นด้านของชื่อเสียง หรือทำให้การก่อสร้างเกิดปัญหา  ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินการจ้างคนงานก่อสร้าง สิ่งที่ผู้ว่าจ้างควรศึกษาข้อมูลที่ควรรู้ และเตรียมตัวก่อนที่จะจ้างคนงานก่อสร้าง ดังนี้

ข้อมูลการทำงาน และความน่าเชื่อถือ

ก่อนที่จะดำเนินการว่าจ้างคนงานก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างควรรู้ถึงข้อมูลเบื้องต้นของคนงานก่อสร้าง ว่าเป็นใคร เคยมีผลงานการก่อสร้างอะไรมาบ้าง เพราะนอกจากจะเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือในตัวผลงานของบุคคลนั้น ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบุคคลนั้นสามารถไว้ใจได้ ว่าจะทำให้โครงการของเราสำเร็จลุล่วง และมีคุณภาพตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

ทำสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

การทำสัญญาว่าจ้าง เป็นหลักฐานที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ว่าจ้าง เพราะมันจะทำหน้าที่ในการช่วยรับประกันได้ว่า ผู้ว่าจ้าง จะไม่ถูกทิ้งงาน หรือถูกฉ้อโกงจากผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง โดยภายในสัญญาจะมีการระบุ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ว่าจ้าง และคนงานก่อสร้าง หรือหากเป็นนิติบุคคล ก็จะมีการระบุหนังสือรับรอง นอกจากนี้ยังมีการระบุเรื่องค้าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีความผิดพลาด หรือเรื่องฉ้อโกงใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างสามารถเอาผิดกับคนงานก่อสร้างด้วยการใช้ สัญญาว่าจ้างเป็นหลักฐานได้

หมั่นเข้าไปตรวจสอบการทำงานสม่ำเสมอ

ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการไม่ควรละเลยคือ การหมั่นเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าคนงานที่เราจ้างมานั้นได้ก่อสร้างตรงตามแผนงานที่เราต้องการ ไม่มีการหนีงาน หรือเบี้ยวงาน นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการการก่อเหตุที่ไม่พึงประสงค์จากคนงานก่อสร้างอีกด้วย

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม-ยาเสพติด-ก่อสร้าง

4 ความเสี่ยงของการจ้างคนงานก่อสร้าง

กรณีศึกษาจากการที่บริษัท หรือบุคคล ไม่ได้ทำการตรวจสอบประวัติอาขญากรรมของคนงานก่อสร้างก่อนทำการว่าจ้าง มีให้เห็นหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหายอดนิยมอย่าง การหนีงาน ทิ้งงานของคนงาน หรือการก่อคดีอาชญากรรม ที่ทำให้โครงการเสียชื่อเสียง รวมทั้งยังทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียเวลา และเงินค่าจ้างเป็นจำนวนมาก สำหรับความเสี่ยงจากการไม่ทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของคนงานก่อสร้าง ที่มักเห็นประจำมีดังนี้

การหนีงาน

เป็นกรณีที่พบได้ค่อนข้างบ่อย และเป็นอันดับต้นๆ ที่เจ้าของโครงการหรือผู้จ้างพบเจอ คือการถูกคนที่แอบอ้างว่าเป็นผู้รับเหมา ได้เข้ามาหลอกลวง เพื่อให้คนเข้ามาติดต่อจ้างงาน หลังจากที่ลูกค้าทำข้อตกลง จ่ายเงินมัดจำเสร็จแล้ว มิจฉาชีพเหล่านั้นก็จะทำการทิ้งงาน หรือหนีไป 

หนึ่งในตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นในไทย คือในช่วง พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ได้มีมิจฉาชีพ อ้างว่าตนนั้นเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้าน โดยมีการหลอกให้ผู้ว่าจ้างทำการโอนเงินมัดจำมาให้ ก่อนที่จะเชิดเงินจำนวนดังกล่าวหนีไป จนทำให้มีผู้เสียหายมากกว่า 100 คน รวมความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท 

ข่าวอ้างอิง: คลิก 

การก่อเหตุรุนแรง

ด้วยความที่คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่มักเป็นผู้ชาย บางครั้งทีมงานก่อสร้างแต่ละคนอาจมาจากเชื้อชาติ ศาสนาที่ต่างกัน เมื่อคนเหล่านี้มาอยู่ร่วมกัน ก็มีโอกาสที่เกิดความกระทบกระทั่งกัน จนหลาย ๆ ครั้งก็นำมาสู่ความรุนแรง ทั้งการทำร้ายร่างกาย การประทุศร้าย และอาจถึงขั้นลงมือฆาตกรรม 

สำหรับตัวอย่างความรุนแรงที่เกิดจากคนงานก่อสร้างที่พึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา คือเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของคนงานก่อสร้างชาวเมียนมา และชาวกัมพูชา ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นจากการมีปากเสียงกันหลังจากเล่นกีฬา แต่ด้วยความที่ทั้งคู่สื่อสารคนละภาษา ทำให้นำมาสู่การทำร้ายร่างกายกันในที่สุด 

ข่าวอ้างอิง: คลิก

การลักทรัพย์

เนื่องจากคนงานก่อสร้างแต่ละคนที่ถูกว่าจ้างมานั้น เราแทบไม่รู้เบื้องหลังที่ผ่านมา ทำให้ยากต่อการไว้วางใจ นอกจากนี้คนงานส่วนใหญ่ยังมีฐานะที่ยากจน ส่งผลให้มีการก่อเหตุลักขโมยเกิดขึ้นในหลาย ๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยของในไซด์ก่อสร้างด่วยกันเอง รวมถึงกรณีการลักขโมยของในบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

หนึ่งในเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างที่ก่อคดีลักขโมย เป็นเหตุที่เกิดเมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีหนุ่มคนงานก่อสร้าง บุกเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่ง เพื่อหว้งเข้าไปขโมยของ และได้ทำการใช้มีดแทงหญิงชราวัย 75 ปี จนเสียชีวิต ก่อนที่ท้ายที่สุดจะยอมจำนนจากหลักฐานที่เป็นภาพในกล้องวงจรปิด

ข่าวอ้างอิง: คลิก 

ยาเสพติด

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขได้ ซึ่งหนึ่งในแหล่งที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด คือ แคมป์ก่อสร้าง ด้วยความที่เป็นจุดที่ปลีกวิเวกจากผู้คน และคนงานก่อสร้างบางคน ต้องการใช้ยาเสพติด เพื่อทำให้ตนเองตื่นตัวตอนทำงาน ทำให้มักพบปัญหายาเสพติดจากคนงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

ในกรณีตัวอย่างของการพบการใช้ยาเสพติดในแคมป์ก่อสร้าง เป็นข่าวที่เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินต้าแห่งหนึ่ง โดยได้มีการตรวจปัสสาวะคนงานทั้งหมด และได้พบว่ามีคนงานที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงถึง 41 คน 

ข่าวอ้างอิง: คลิก 

จะดีกว่าไหม หากเราสามารถ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของคนงานก่อสร้างได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

การ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้วย Criminal Checker คืออะไร ?

Criminal Checker คือ การระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคล รวมถึงคนที่เราจะว่าจ้างให้ดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ผ่านการยืนยันตัวตนดิจิทัล (E-KYC) ซึ่งมีหน้าที่ที่ผู้ว่าจ้างสามารถทำได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างจะทำการตรวจสอบเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่จะว่าจ้างนั้นจะไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง

Criminal Checker ตรวจสอบอะไรบ้าง ?

สำหรับหน้าที่ของระบบ Criminal Checker จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคนที่ถูกว่าจ้าง โดยจะตรวสอบประวัติอาชญากรรมทั้งหมดของบุคคลผู้นั้น หากบุคคลนั้นมีแนวโน้มการกระทำความผิดจากกรณีเดิม ๆ หลายครั้ง ผู้ว่าจ้างสามารถหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างได้ สำหรับข้อมูลที่ Criminal Checker จะทำการตรวจสอบนั้น ก็จะมีดังนี้

  • ประวัติการถูกจับกุม
  • ประวัติการถูกกักขัง
  • ประวัติการฉ้อโกง
  • คำสั่งศาล คำพิพากษา ประวัติการติดคดี
  • การกระทำความผิดทางเพศ
  • ประวัติการติดยาเสพติด

จุดเด่นของ Criminal Checker by Appman

สะดวกกว่า สามารถยืนยันตัวตน และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา

รวดเร็วกว่า ใช้เวลาดำเนินการ และทราบผลประวัติได้อย่างรวดเร็ว

ละเอียดกว่า นอกจากจะได้ข้อมูลประวัติอาชญากรรมแล้ว ยังได้ข้อมูลประวัติการดำเนินคดีจากศาลอีกด้วย

สำหรับธุรกิจที่สนใจโซลูชันยืนยันตัวตนดิจิทัล และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคล จาก Appman สามารถกดขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

REQUEST DEMO HERE

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *