เปลี่ยน

ข้อมูลสู่ดิจิทัล

ผ่าน

มาตรฐานความปลอดภัย

รวดเร็ว

ในการคีย์ข้อมูลที่ยิ่งกว่า

ลดภาระงานพิมพ์เอกสารมาแล้วกว่า 50 ล้านแผ่น

เพิ่มความเร็วของการคีย์ข้อมูลกว่า 36,000 เท่า

เพิ่ม Human In The Loop บวกความแม่นยำ 100%

ลดภาระงานพิมพ์เอกสารมาแล้วกว่า 50 ล้านแผ่น

เพิ่มความเร็วของการคีย์ข้อมูลกว่า 36,000 เท่า

เพิ่ม Human In The Loop บวกความแม่นยำ 100%

บริษัท AppMan ได้รับอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 22363)

“ระบบการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) โดยปัญญาประดิษฐ์”
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา 

APPMAN OCR+ 

ระบบจัดการเอกสารที่บริษัทชั้นนำไว้วางใจ

เรื่องราวของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

YouTube player

APPMAN OCR สามารถดึงข้อมูลไปที่ Backend ได้เลย และยัง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการไป 60 – 70 % รวมไปถึงลดข้อ ผิดพลาดในการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขมากขึ้น เพราะเราสามารถส่งพวกกรมธรรม์ต่าง ๆ ได้ไวขึ้น

RABBIT CARE

“APPMAN OCR ช่วยให้กระบวนการทำงานของเราง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยการใช้ AI และ Machine Learning ในการอ่านข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงถึง 98% โดยเฉพาะการใช้งานกับเอกสารที่เป็นภาษาไทย”

BITKUB

“ทำให้ทำงานได้ง่าย และรวดเร็ว สำหรับการใช้ส่วนขยายของเว็บบราวเซอร์ในการบันทึกภาพ ช่วยลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลหน้าเอกสารจำนวนมาก”

RABBIT CARE

“เทคโนโลยี OCR ช่วยลดระยะเวลาในการเปิดบัญชีของลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในขั้นตอนการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนซึ่งสามารถประหยัดเวลาไปได้กว่า 70%”

FINNOMENA

เรื่องราวของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

YouTube player

APPMAN OCR สามารถดึงข้อมูลไปที่ Backend ได้เลย ช่วยลดค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการไป กว่า 60-70 % รวมไปถึงลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และยังทำให้ลูกค้าของเรามีความสุขมากขึ้น เพราะเราสามารถส่งพวกกรมธรรม์ต่าง ๆ ได้ไวขึ้น

RABBIT CARE

“APPMAN OCR ช่วยให้กระบวนการทำงานของเราง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยการใช้ AI และ Matchine Learning ในการอ่านข้อมูลตัวหนังสือที่มีความแม่นยำสูงกว่า 98% โดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับเอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่มีความซับซ้อนของตัวอักษร”

BITKUB

“APPMAN OCR ช่วยทำให้การทำงานด้านเอกสารมีความง่าย และรวดเร็ว โดยเราใช้สำหรับการเพิ่มส่วนขยายของเว็บบราวเซอร์ในการอ่านข้อมูลตัวหนังสือจากภาพ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลหน้าเอกสารจำนวนมาก”

RABBIT CARE

“APPMAN OCR ช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการเปิดบัญชีของลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเพื่ออ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนของคนไทย ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการ Onboarding ของลูกค้ารายใหม่ไปได้กว่า 70%”

FINNOMENA

OCR คืออะไร?

OCR (Optical Character Recognition) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ AI เข้าด้วยกัน
เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนภาพและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลทางดิจิทัล

OCR คืออะไร?

OCR (Optical Character Recognition) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ AI เข้าด้วยกัน
เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการเปลี่ยนภาพและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลทางดิจิทัล

APPMAN OCR+ แปลงข้อมูลดิจิทัลด้วย AI & MACHINE LEARNING เหนือกว่าด้วยบริการตรวจสอบความแม่นยำจากทีมงานมืออาชีพ (HUMAN IN THE LOOP)

ติดต่อทีมงาน

เราพัฒนานวัตกรรม OCR ด้วย AI กับ Machine Learning ที่ทันสมัย ผสานกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ (Human Verification) จนกลายเป็น “Hybrid AI” ที่เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำ รวมถึงรองรับ มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก สำหรับการแปลงเอกสาร และการคีย์ข้อมูลให้กับองค์กร รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ

รองรับการดึงข้อมูลจากเอกสาร และภาพถ่ายทุกประเภท

โซลูชัน AppMan OCR+ ของเรามาพร้อมแพลตฟอร์ม “DOCUMATE” ที่สามารถดึงข้อมูลได้จากเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี เครดิตบูโร ฯลฯ เอกสารสำคัญที่ห้ามผิดพลาด อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนรถยนต์ พาสปอร์ต ไปจนถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มเติม

 

Webbanner_OCR_plus

ID Card

Passport

OCR สำเนาทะเบียนรถยนต์

Car Registration

BankBook

Bankbook

Statement

Invoice

Bookbank Balance

OCR สลิปรายการโอนเงิน

Bank Slip

OCR บัตรเครดิต

Credit Card

OCR มิเตอร์มาตรวัดน้ำ

Water Meter

Government Document

รองรับการดึงข้อมูลจากเอกสาร และภาพถ่ายทุกประเภท

โซลูชัน AppMan OCR+ ของเรามาพร้อมแพลตฟอร์ม “DOCUMATE” ที่สามารถดึงข้อมูลได้จากเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชี เครดิตบูโร ฯลฯ เอกสารสำคัญที่ห้ามผิดพลาด อาทิ บัตรประชาชน ทะเบียนรถยนต์ พาสปอร์ต ไปจนถึงเอกสารประเภทอื่นๆ ที่คุณต้องการเพิ่มเติม

 

Webbanner_OCR_plus

ID Card

Passport

OCR สำเนาทะเบียนบ้าน

House Registration

OCR สำเนาทะเบียนรถยนต์

Car Registration

BankBook

Bankbook

Statement

Invoice

Bookbank Balance

OCR สลิปรายการโอนเงิน

Bank Slip

OCR บัตรเครดิต

Credit Card

OCR มิเตอร์มาตรวัดน้ำ

Water Meter

Government Document

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
ให้เราช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ