การรับรองจากลูกค้า

YouTube player

“คุ้มภัยโตเกียวมารีน” เลือกใช้ AppMan E-Inspector ตรวจสอบสภาพรถผ่านวิดีโอคอลก่อนซื้อประกัน

YouTube player

รู้จัก Digital Face to Face Solution การให้บริการแบบ Remote First เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ by AppMan

YouTube player

We Insurance กับมุมมองการตัดสินใจเลือกใช้ AgentMate

YouTube player

Why did Rabbit Care use AppMan OCR ?

YouTube player

“What Customer Says” TQM Insurance Broker by Dr.Unchalin Punnipa

YouTube player

“What Customer Says” Krungsri Finnovate by Khun Sam Tanskul