หาพนักงานมาทำงานไม่ทัน

มีพนักงานไม่เพียงพอ

เราจะช่วยให้คนกับงานเดินไปพร้อมกัน

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างทีม

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดหางาน และคัดเลือกคนโดยเฉพาะ ทำให้ได้ทีมงานที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ พวกเราช่วยให้คุณสามารถสร้างองค์กร ในแบบที่คุณต้องการด้วยกระบวนการคัดสรรคนที่มีคุณภาพ และรวดเร็ว

เลือกคนที่เหมาะสมกับงาน
และองค์กร

ทีมงานมีคุณภาพ และประสบการณ์
ด้านการจัดหาคน

สามารถจัดหาคน และส่งทีมเข้าทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ช่วยวางแผนด้านกำลังคน

ทีมงานมีคุณภาพ
และประสบการณ์ในการจัดหาคน

หลายองค์กรที่เลือกจ้าง Recruitment มักเกิดจากองค์กรที่พนักงานไม่เพียงพอกับจำนวนงานที่ทำ หรือหาพนักงานมาทำงานไม่ทันกับโปรเจกต์ที่วางไว้ เพราะกว่าจะคัดคน และสัมภาษณ์ต้องใช้เวลานาน

ช่วยวางแผนด้านกำลังคนในการทำงาน
และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถพร้อมเข้าไปทำงานให้ทันที ในระหว่างที่คัดหาคนที่เหมาะสม เพื่อให้โปรเจกต์ หรือธุรกิจของคุณไม่สะดุด และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

เรามีบริการคัดกรองบุคลากร และการสร้างทีมแบบครบวงจร

คดีอาญา

ประวัติการล้มละลาย

ประวัติอาชญากรรม

ประวัติการศึกษา

การต่อรองเงินเดือน

ประวัติการทำงาน

วางแผนด้านกำลังคน

การอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปทำงาน