บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด (FASTSHIP Co., Ltd.)

คือบริษัทที่เป็นตัวกลาง เชื่อมต่อผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศหลากหลายช่องทาง ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินการมานานถึง 15 ปี และในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 20,000 คนต่อเดือน

ความเป็นมาของบริษัท FASTSHIP Co., Ltd.

บริษัท FASTSHIP คือแพลตฟอร์มขนส่งระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจ C-Commerce  ที่ช่วยเชื่อมต่อและเข้าถึงบริการส่งสินค้าไปต่างประเทศกับบริษัท Logistic ขั้นนำได้สะดวกมากขึ้น และมีการบริการที่ครอบคลุมถึง 8 ด้าน อธิเช่น เชื่อมต่อ Logistic และ Marketplace รวมถึงมีบริการรับของถึงบ้านอีกด้วย

ความท้าทายของลูกค้า


“ปัญหาหลักที่เรามักจะเจอสำหรับธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ ก็คือการป้องกันผู้ส่งที่ส่งของผิดกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นของต้องห้ามหรือยาเสพติด ซึ่งการตรวจสอบค่อนข้างทำได้ยาก เนื่องจากทางผู้ส่งจะมีการใช้เทคนิกต่างๆ ที่ทำให้การตรวจสอบสิ่งชองเหล่านั้นลำบาก เช่น การซ่อนในกรอบรูป

ดังนั้นเราจึงเลือกที่จะใช้ E-KYC ในการยืนยันตัวตนของผู้ส่งให้รัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการขนส่งเข้ามา ทำให้ลดปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต”

วุฒินันท์ สังข์อ่อง
CEO บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด

เหตุผลที่เลือกใช้บริการ AppMan E-KYC

เนื่องการบริการด้านขนส่งระหว่างประเทศในปัจจุบัน มักจะพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยายามนำสิ่งของต้องห้าม หรือสินค้าที่ผิดกฏหมายส่งออกหรือนำเข้ามาในประเทศ ซึ่งหากตรวจพบก็อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรโดยตรง

และเมื่อเกิดปัญหา การรวบรวมเอกสาร และหลักฐานถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก แต่การทำด้วยระบบ Manual ทำให้เกิดความล่าช้าและค่อนข้างยาก เนื่องจากปริมาณสินค้าในแต่ละวันมีจำนวนมาก ส่งผลให้ปัญหาสำคัญก็คือการเสียเวลาทำงาน ทั้งยังมีโอกาสการเกิดความผิดพลาดค่อนข้างสูง

ดังนั้นทาง FASTSHIP จึงได้เลือกใช้ APPMAN E-KYC เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ส่งหรือผู้รับของ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการขนส่งได้อย่างตรงจุด นอกจากนั้น ระบบ E-KYC ยังสามารถตรวจเช็กและยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้น เป็นเจ้าของบัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาด้านการปลอมแปลงเอกสารยืนยันตัวตนได้อีกทางหนึ่ง

ผลลัพธ์หลังจากใช้บริการ AppMan E-KYC

หลังจากใช้บริการ E-KYC ของทาง AppMan อย่างแรกเลย คือ

  1. ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน เมื่อเทียบกับ Manual Process
  2. เพิ่มความน่าเชื่อถือ ด้วยระบบที่มีมาตรฐาน ทำให้ลูกค้าของเราสบายใจขึ้น
  3. การตรวจจับการใช้บัตรประชาชนปลอม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนได้มากยิ่งขึ้น

    โดยสรุป หลังจากที่เราได้ใช้งาน AppMan E-KYC ก็สามารถเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับทางเรา ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีปัญหาในกรณีที่ต้องใช้เอกสารพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นสำหรับเราครับ 

FASTSHIP Video Interview

Coming Soon

APPMAN E-KYC

โซลูชัน E-KYC ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการพิสูจน์ตัวตน และเปิดบัญชีผู้ใช้ได้ง่าย ครบ จบ มาตรฐานระดับเดียวกับสถาบันการเงินชั้นนำ

  • Automate Data Extraction & Fake Prevention : ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและพาสปอร์ต มาพร้อมฟีเจอร์ตรวจสอบบัตรปลอม
  • Biometric Fraud Detection Technology : ระบบยืนยันตัวตนของแอพแมน สามารถตรวจจับใบหน้าแบบ 3D เพื่อพิสูจน์ความคล้ายคลึง รวมถึงป้องกันการปลอมแปลงใบหน้าขั้นสูง (Deep Fake) ได้
  • High-level Verification (Dip-Chip Service) : สำหรับธุรกิจที่ต้องการยืนยันตัวตนระดับสูง เรามีบริการ Dip-Chip Rider ที่ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนถึงสถานที่
  • Background Checker : บริการของเรามาพร้อมบริการเตรวจประวัติ สำหรับเช็กประวัติอาชญากรรม สถานะบุคคลล้มละลาย ข่าวเสียหายบนออนไลน์ และรายชื่อที่ติด Global Sanction เพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณ