ประวัติบริษัท

FINNOMENA เป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซึ่งให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ เดิมที FINNOMENA เน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์ม “บริการวางแผนการลงทุนแบบอัตโนมัติ” คือการนำเอาเทคโนโลยี AI  มาผสมผสานกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อช่วยในการวางแผนการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย บริษัทขยายการบริการครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีสมาชิกมากกว่า 440,000 รายและมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใต้การให้คำปรึกษาการลงทุน (AuA)

ความท้าทาย

FINNOMENA ต้องต่อสู้กับการกีดกันทางการตลาดและคู่แข่งด้านบริการทางการเงินรายใหญ่ในตลาด เพื่อที่จะเป็นผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีทางการเงิน จึงจำเป็นที่จะต้องคิดค้นและสร้างความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าผ่านเทคโนโลยี เนื่องจาก FINNOMENA เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการสร้างบัญชีมากกว่าพันบัญชีในแต่ละวัน โดยมีพนักงานเพียง 7-8 คนในการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและใช้เวลาในการดำเนินการ ในฐานะนายหน้าซื้อขายกองทุนรวมทำให้บริษัทมีการโอนข้อมูลบัตรประจำตัวของลูกค้าไปยังองค์กรพันธมิตร เช่น บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทต้องคำนึงถึงการจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่มีความอ่อนไหว ตามระเบียบข้อบังคับของ PDPA

“เทคโนโลยี OCR ช่วยลดระยะเวลาในการเปิดบัญชีของลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะในขั้นตอนการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนซึ่งสามารถประหยัดเวลาไปได้กว่า 70%”

ทำไมต้อง APPMAN OCR ?

“Know Your Customer” มีความสำคัญในภาคธุรกิจการเงิน และได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา FINNOMENA เล็งเห็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการปกป้องข้อมูล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชี

โดยการใช้เทคโนโลยี OCR ของ AppMan ลูกค้าของ FINNOMENA สามารถถ่ายรูปบัตรประจำตัวของตน และยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและประมวลผลข้อมูลทันที ด้วย AppMan OCR บริษัทสามารถลดเวลาคัดกรองลูกค้าเบื่องต้นเกือบ 60-70% ทำให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่ ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า