ความเป็นมาของบริษัทไทยประกันชีวิต 

ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทธุรกิจประกันชีวิตรายแรกในประเทศไทย บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงวัย โดยบริษัทได้เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาด ให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพและการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิตโดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง ตลอดจนเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่นการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ และการขายผลิตภัณฑ์ทางแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นต้น 

 

ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทมีจำนวนตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 63,400 ราย มีสาขาและศูนย์บริการลูกค้ากว่า 264 แห่งครอบคลุม 77 จังหวัด จึงมีการจัดการเอกสารจำนวนมากทุกวัน ทำให้เกิดความล่าช้า บางครั้งพบว่ามีเอกสารสูญหาย หรือเสียหายซึ่งเป็นปัญหาสำหรับทีมปฏิบัติการ ในกรณีที่เอกสารสูญหาย ลูกค้าอาจต้องทำขั้นตอนการส่งเอกสารซ้ำอีกครั้ง ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับลูกค้า นอกเหนือจากนี้ยังพบว่าพนักงานต้องตรวจสอบข้อมูลจากลายมือลูกค้าซ้ำอีกครั้งหากลูกค้าไม่ได้กรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือที่บรรจง ส่งผลทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และสำหรับลูกค้าพรีเมียมที่มีการชำระเงินเข้ามาโดยคาดหวังว่าจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติอย่างรวดเร็ว บริษัทไม่สามารถตรวจสอบให้ยืนยันผลของข้อมูลได้ทันที ส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า

เหตุผลที่เลือก DIGITAL FACE TO FACE

ฟีเจอร์ของ AppMan Digital Face To Face  ครอบคลุมถึงการบันทึกภาพและเสียง การแชร์หน้าจอ รวมถึงเช็นเอกสารออนไลน์ ระบบ Digital Face To Face เป็นโซลูชันที่รวบรวมเทคโนโลยี OCR และ  E-KYC เข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้กระบวนการขายแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมด AppMan OCR สามารถดึงข้อมูลรูปภาพและส่งข้อมูลไปยังระบบทันที นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบยื่นยันตัวตนด้วย AppMan E-KYC สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ทำให้ตัวแทนสามารถเพิ่มยอดขายของจำนวนกรมธรร์ได้ถึง 5 เท่า

DIGITAL FACE TO FACE คืออะไร ?

สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้ลูกค้าแบบไร้รอยต่อ ปิดการขายได้ง่ายผ่าน VDO Call ด้วยเทคโนโลยี Digital Remote Sales
 

Digital Face to Face คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ตัวแทน หรือโบรกเกอร์ สามารถติดต่อ เสนอขาย และให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน พร้อมฟังก์ชันการใข้งานสำหรับการขาย ตั้งแต่การติดต่อกับลูกค้า การยืนยันตัวตน การตรวจสอบข้อมูล ไปจนถึงการปิดดีล

เรียนรู้เพิ่มเติม