fbpx

6 เทรนด์ธุรกิจเด่น ที่คาดการณ์ว่าจะใช้งาน เทคโนโลยี OCR เพื่อเติบโตยิ่งขึ้นในปี 2022 – 2029

เทรนด์ธุรกิจเด่น ใช้เทคโนโลยี OCR

ตลาดของ เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognize) ในปี 2021 ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 8,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 แสนล้านบาท) และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 13.8% เนื่องจากได้รับความสนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่หลากหลายประเภทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการเงิน ธุรกิจธนาคาร การประกันภัย การขนส่งและโลจิสติกส์ การดูแลสุขภาพ การศึกษา การคมนาคม บริษัทไอที รวมไปถึงองค์กรระดับภาครัฐ

เทรนด์ เทคโนโลยี OCR

เทคโนโลยี OCR ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเปลี่ยนข้อมูลในภาพถ่าย เอกสารกระดาษต่างๆ  ไปสู่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตัล ซึ่งทำให้สามารถนำไปประมวลผล เพิ่มความสะดวกในการค้นหา และแก้ไขได้อย่างสะดวกสบาย

จากกรณีศึกษาของการใช้งานเทคโนโลยี OCR ในรายงานของ AgileIntel มีการวิเคราะห์ข้อมูลเขิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีรู้จำอักขระด้วยแสง ตั้งแต่การใช้งานในอดีตโดยภาพรวมของตลาดโลกตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021 และได้นำมาคาดการณ์การเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี OCR นับจากปี 2022 ต่อไปจนถึงปี 2029 ซึ่งสามารถแบ่งออกตามอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ดังนี้

6 ภาคธุรกิจที่นำ เทคโนโลยี OCR มาใช้เพื่อการเติบโตในอนาคต

จากการรายงานการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี OCR ในตลาดโลก พบว่า มีธุรกิจขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่นำเทคโนโลยี OCR มาปรับใช้กับกระบวนการทำงานในองค์กร โดยมีข้อมูลสำหรับรูปแบบการใช้งานที่สามารถแบ่งตามภาคธุรกิจ ได้ดังนี้

1. ธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน และการประกันภัย (BFSI)

สำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งสามส่วนนี้ ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดของการใช้งานเทคโนโลยี OCR มากที่สุด โดยสามารถสร้างรายได้กว่า 1,726.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ประมาณ 62,171 ล้านบาท ) ในปี 2564 ที่ผ่านมา 

โดยรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยี OCR สำหรับอุตสาหกรรม BFSI ได้มีการนำไปใช้ในการแสกนเอกสาร ใบเสร็จ เช็ค เพื่อแปลงให้เป็นรูปแบบที่ระบบสามารถประมวลผลได้ ทั้งยังสามารถใช้ OCR ในการถอดรหัสลายเซ็นบนเช็ค ภาพถ่าย และอัพเดทสมุดคู่ฝาก รวมถึงการขอสินเชื่อ การเปิดบัญชี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยเรื่องของความสะดวก เพิ่มความเร็วในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

2. ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport & Logistic)

ในภาคธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์นั้น ได้มีการนำเอาระบบ OCR มาใช้สแกนหมายเลขติดตามพัสดุ ที่อยู่ในใบปะหน้า โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบ ซึ่งทำให้การประมวลผลของระบบการจัดส่ง และการติดตามพัสดุรวดเร็วขึ้น พร้อมๆ กับการลดต้นทุนของกระบวนการทำงานในภาพรวม

3. ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Healthcare Industry)

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ให้ความสนใจ และนำเทคโนโลยี OCR ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการสแกนรายงานทางการแพทย์ ข้อมูลทางคลินิก แบบฟอร์มใบสั่งยา และประวัติบันทึกการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย

4. ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)

สำหรับธุรกิจค้าปลีกในหลาย ๆ แห่ง ได้นำเทคโนโลยี OCR ไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการนำเสนอนวัตกรรม และการบริการในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมการส่งเสริมการขาย อย่างเช่น การแสกนรหัสบัตรกำนัล การสแกนคูปองส่วนลด การเช็คสิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และอื่น ๆ

5. หน่วยงานภาครัฐ (Government)

เนื่องจากปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ภาครัฐนำเทคโนโลยี OCR มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลในปริมาณมหาศาลในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติ การตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนรถยนต์ ใบขับขี่ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทคโนโลยี OCR สามารถช่วยให้ลดภาระของกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

6. ธุรกิจโรงงานและการผลิต (Manufacturing)

สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต ก็ได้มีการนำเทคโนโลยี OCR เข้ามาใช้ในการติดตามคุณภาพของวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิตสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รหัส วันที่ผลิต วันหมดอายุ ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และการตรวจสอบคลังสินค้าในโรงงาน เพื่อช่วยลดความผิดพลาด รวมถึงสามารถเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้น

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี OCR จะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่ เช่น การอ่านลายมือเขียนของมนุษย์ที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละบุคคล รวมถึงเอกสารภาษาไทยที่มีรูปแบบการเขียนซับซ้อน ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เลขไทย เลขอารบิก จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เทคโนโลยี OCR จะสามารถอ่านเอกสารเหล่านี้ได้ทั้งหมด

รู้จักกับ APPMAN OCR เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสงจากแอพแมน

เทคโนโลยี OCR ของแอพแมน ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ ทำให้มีประสิทธิภาพของการประมวลผลที่ดีเยี่ยม โดยฉพาะการอ่านอักขระภาษาไทย ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง 98% เรียกได้ว่า ปัจจุบัน APPMAN OCR เป็นเทคโนโลยีที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ APPMAN OCR ยังถูกออกแบบมาให้รองรับกับเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เอกสารประเภทที่มีรูปแบบโครงสร้างตายตัว (PRE-MAPPED) และเอกสารทั่วไป (GENERIC) รวมถึงความง่ายในการติดตั้ง และใช้เวลาดำเนินการเพียงไม่กี่วัน 

ธุรกิจของคุณสามารถทดลองใช้งาน เทคโนโลยี OCR

ที่รองรับภาษาไทยได้ดีที่สุดในโลกแล้ว วันนี้ ฟรี !

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *