fbpx

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สำคัญกับนายจ้างอย่างไร

Highlight

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การรับพนักงานใหม่ นอกจากการเช็กประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับนายจ้างในการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน คือ การ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นการการันตีว่าองค์กรได้เลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการและสามารถไว้ใจได้อย่างแท้จริง

ในปัจจุบันการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานก่อนรับเข้าทำงานเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากนายจ้างเป็นจำนวนมาก เพราะในยุคปัจจุบันนั้นมิจฉาชีพมีทุกรูปแบบ ซึ่งเราอาจรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ และนายจ้างไม่สามารถทราบถึงข้อมูลอ่อนไหว หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆได้เลย ฉะนั้นการเช็กประวัติอาชญากรรมก่อนรับคนเข้าทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญที่ควรทำกับทุกตำแหน่งในองค์กรเพราะข้อมูลภูมิหลังของพนักงานเป็นข้อมูลที่ทำให้นายจ้างรู้จักพนักงานมากยิ่งขึ้น

การ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พนักงาน สำคัญอย่างไร

การตรวจประวัติอาชญากรรมพนักงานก่อนเข้าทำงานทำให้นายจ้างสามารถทราบถึงประวัติของพนักงานและภูมิหลังมากยิ่งขึ้น โดยในบางอาชีพการตรวจประวัติอาชญากรรมจำเป็นต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นประวัติที่นายจ้างควรทราบก่อนที่จะรับพนักงานเข้ามาในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองคนอย่างเข้มงวดที่จะเข้ามาในองค์กรและเป็นการป้องกันการส่งผลเสียต่อองค์กรในภายหลัง โดยข้อดีต่างๆ ที่เห็นได้ชัด มีดังนี้ 

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในระยะยาว

ชื่อเสียงของพนักงานมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร หากนายจ้างไม่ได้มีการตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงานที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้วทราบภายหลังว่าพนักงานที่รับเข้ามาทำงานมีคดีความอาญาอยู่ อาจทำให้ภาพลักษณ์อันดีงามขององค์กรต้องเสื่อมเสียไป

2. เพิ่มความปลอดภัยขององค์กร และพนักงานในบริษัท

ความปลอดภัยขององค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง หลากหลายตำแหน่งที่นายจ้างคำนึงถึงความปลอดภัยในการรับคนเข้ามาทำงานเป็นอันดับแรก ดังนั้นการตรวจประวัติอาชญากรรมจึงมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นายจ้างคัดกรองคนได้ดีและปลอดภัยกับองค์กร

3. ได้พนักงานที่สามารถไว้ใจได้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก อาชีพข้างต้นที่กล่าวไป จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวด เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน แต่อย่างใดก็ตาม ทุกตำแหน่งมีความสำคัญกับองค์กร เพราะฉะนั้นควรมีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกๆตำแหน่งเพื่อคุณภาพของพนักงาน และการรับพนักงานที่ตรงปกเข้ามาในองค์กร

4. สร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ

หลากหลายองค์กรต้องใช้ความน่าเชือถือในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น บริษัทจัดหาแม่บ้าน ให้ทำความสะอาดตามบ้านต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สิน อีกทั้งยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร และองค์กรก็เป็นที่ไว้ใจอีกด้วย

5. ให้โอกาสกับคนที่กลับตัวกลับใจ

เมื่อได้รับประวัติอาชญากรรมของพนักงานแล้ว นายจ้างสามารถพิจารณาการรับเข้าทำงานของพนักงานได้ โดยบางความผิดนั้น สามารถเป็นที่ยอมรับและให้อภัยได้ สามารถให้โอกาสพนักงานได้เข้าทำงานและปรับตัวใหม่ ในหลายองค์กรมีกรยอมรับพนักงานที่มีคดีอาญาเข้าทำงานเพราะเป็นการให้สิทธิเท่าเทียมกับทุกคน

นายจ้างต้องระวัง ตรวจประวัติอาชญากรรมผิดวิธี อาจถูกฟ้องทีหลัง

หากนายจ้างต้องการตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงาน ต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานก่อน จึงจะสามารถนำข้อมูลของตัวพนักงานมาตรวจประวัติได้ เนื่องด้วยกฎหมาย PDPA ซึ่งเป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ระบุไว้ว่าห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยมิได้แจ้งให้ทราบ โดยต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ดังนั้น เอกสารการยินยอมจากพนักงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการยื่นตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อไม่ให้มีผลเสียตามมาถึงตัวนายจ้างในภายหลัง 

การยื่นตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงาน นายจ้างจะได้รับผลประวัติอะไรบ้าง ?

การตรวจประวัติอาชญากรรมนั้นจะได้รับผลข้อมูลในคดีทางอาญาเท่านั้น โดยจะได้เป็นคดีหมายเลขแดงที่ได้รับการพิพากษาจากศาลแล้วเท่านั้น โดยความผิดในด้านอื่น คดีทางแพ่งจะไม่ปรากฎมาในประวัติ โดยคดีอาญานั้นมีหลากหลายคดี โดยแบ่งได้เป็นกลุ่มดังนี้

  • อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 
  • พระราชบัญญัติการจราจรทางบก เช่น เมาแล้วขับ เป็นต้น
  • ความผิดตามกฎหมายเฉพาะ เช่น มีอาวุธในครอบครอง เป็นต้น
  • การเสพและค้ายาเสพติด เช่น เสพยา ค้ายา มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง เป็นต้น
  • พยายามฆ่า หรือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
  • การทารุณกรรมสัตว์ 
  • การข่มขืนกระทำชำเรา
  • การหลอกลวง เช่น คดีฉ้อโกง ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ต้มตุ๋น เป็นต้น
  • การค้ามนุษย์และการค้าประเวณี 
  • ความรุนแรงในครอบครัว

ตัวอย่าง ธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงาน

ธุรกิจแม่บ้านกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ในการรับสมัครงานในตำแหน่งแม่บ้าน หรือพนักงานทำความสะอาด ทางนายจ้างจะให้ผู้สมัครงานทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อน เพราะถือว่าเป็นข้อมูลจำเป็น ในการรับสมัครงานในตำแหน่งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการ เพราะงานแม่บ้านนั้นต้องใช้ความไว้ใจจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างสูง ต้องเข้าไปทำงานในบ้านของลูกค้า อีกทั้งยังอยู่กับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

ดังนั้นธุรกิจนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างจะต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

การตรวจสอบประวัติพนักงานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพนักงานทุกคนอย่างจริงจัง โดยในอาชีพนี้มีข้อห้าม ลักษณะโทษที่ต้องห้ามอย่างเด็ดขาดคือ บุคคลต้องโทษเกี่ยวกับเพศ ข่มขืน กระทำชำเรา อนาจาร เป็นต้น เนื่องจากเป็นงานที่ต้องได้รับความไว้ใจและความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก นายจ้างจึงจะต้องมีการตรวจสอบประวัติพนักงานอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียถึงองค์กรและเกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมาทีหลังโดยเด็ดขาด 

สรุป

ความสำคัญของการตรวจประวัติอาชญากรรมเป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างควรตรวจสอบ เพื่อเป็นการคัดกรองพนักงานที่จะเข้ามาในองค์กร อีกทั้งยังสามารถรู้ประวัติและภูมิหลังของคนที่จะเข้ามาในองค์กร เป็นผลดีและปลอดภัยต่อองค์กร ที่จะได้รับพนักงานที่มีคุณสมบัตตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย นายจ้างไม่ควรมองข้ามการตรวจประวัติอาชญากรรมของพนักงานที่จะเข้ามาในองค์กร เพราะทุกตำแหน่งที่เข้ามาและพนักงานทุกคนมีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

Appman-Background-Checker_1200x300

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *