fbpx

Digital ID คืออะไร ? ทำไมต้องให้ความสำคัญ ?

What-is-Digital-ID

ในยุคดิจิทัลที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้จากอินเทอร์เน็ต Digital ID คือจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกรรมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการเข้าถึงความบันเทิง หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย โดยเฉพาะระบบยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล (E-KYC) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน แต่ Digital ID คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เรามาหาคำตอบกันในบทความนี้

Digital ID คืออะไร ?

หากพูดถึงคำว่า Digital ID หลายคนอาจไม่คุ้น แต่หากพูดถึงการยืนยันตัวตน หลsายคนอาจจะนึกถึงการสมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์มออนไลน์ แล้วต้องกดยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล หรือกรอกหมายเลข OTP ซึ่งเป็นการยืนยันตัวตนขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้มีความซับซ้อนวุ่นวาย

ดังนั้น Digital ID หรือ Digital Identity คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเป็นการระบุอัตลักษณ์รวมถึงคุณลักษณะของแต่ละบุคคล โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลของทางภาครัฐ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันหลายประเทศก็ได้มีการพัฒนาระบบ Digital ID ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ส่วนของประเทศไทยนั้นทางภาครัฐก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล จึงได้มีการพัฒนาระบบมาช่วยอำนวยความสะดวก ลดปัญหาการดำเนินงานล่าช้า ป้องกันการถูกสวมสิทธิ์และการปลอมแปลงเอกสาร ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชน ชื่อ ที่อยู่ รวมไปถึงภาพถ่ายอัตลักษณ์บุคคล และสามารถนำไปใช้ร่วมกับการบริการต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ Digital ID

Digital ID มีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือแม้แต่การช้อปปิ้งออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น

  1. สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้
  2. ลดโอกาสถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพที่ปลอมแปลงตัวตนหรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรม ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน
  3. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ ลดปัญหาการเกิดความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินการจัดการเอกสาร รวมถึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่
  4. ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยยกระดับการทำงานของหน่วยงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เท่าทันโลกเทคโนโลยี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Digital ID

อย่างไรก็ตาม การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลยังมีช่องโหว่ในเรื่องของการแอบอ้างอัตลักษณ์ของบุคคลอื่น ยกตัวอย่างเช่น มีการสวมบัตรประชาชนหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อให้เข้าถึงสิทธิการทำธุรกรรม หรือเข้าถึงการใช้งานในระบบแก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของ Digital ID ตัวจริง จนอาจส่งผลต่อการสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลสำคัญที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง

ดังนั้นผู้ให้บริการจึงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการพิสูจน์ตัวตนและการยืนยันตัวตน เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนนั้นจะต้องมีความแม่นยำ และมีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับบริการนั้น ๆ

เราจะรับมือกับความเสี่ยงของการใช้ Digital ID ได้อย่างไร

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของการใช้ Digital ID ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ลดโอกาสการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าอยู่เสมอ

ปัญหานี้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบที่กำลังได้รับความนิยมเรียกว่า E-KYC ที่ย่อมาจาก Electronic Know Your Customer หรือการยืนยันตัวตนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบนี้สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงลดภาระงานของผู้ให้บริการอีกด้วย

ทำไม APPMAN E-KYC ถึงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน และบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าระบบการยืนยันตัวตนที่รับความนิยมในปัจจุบันคือระบบ E-KYC ซึ่งทางบริษัท APPMAN ก็ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นการยืนยันตัวตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงบัญชีการใช้งาน

โดยทาง APPMAN ได้มีการพัฒนาโซลูชั่น E-KYC ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี OCR เพื่อดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต รวมทั้งรูปภาพและเอกสารต่าง ๆ ให้กลายเป็นดิจิทัล สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยความแม่นยำระดับสูงถึง 98%

นอกจากนี้ APPMAN E-KYC ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO27001 และ CSA STAR จากหน่วยงาน BSI (British Standards Institution) ซึ่งเป็นมาตฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับองค์กรที่มีระบบจัดการ และปกป้องทรัพย์สินทางข้อมูล พื่อให้มีความปลอดภัยโดยใช้กรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

มีระบบ OCR ช่วยลดโอกาสการยืนยันตัวตนที่ผิดพลาด

ระบบ OCR หรือ Optical Character Recognition คือเทคโนโลยีที่นำ AI เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัล สามารถรองรับเอกสารได้ทุกประเภท มีทั้ง OCR ภาษาไทย และ OCR ภาษาอังกฤษ ฟังก์ชันครอบคลุม พร้อมใช้งานได้ทันทีด้วย OCR API

มีความปลอดภัยและแม่นยำสูง

APPMAN E-KYC ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการยืนยันตัวตนให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ลดอัตราความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  • ใช้เทคโนโลยี Face Recognition และ Liveness Detection เปรียบเทียบใบหน้าจริงกับบัตรประชาชน ป้องกันการแอบอ้างหรือปลอมแปลงบัตรประชาชน
  • ตรวจจับการปลอมแปลงใบหน้าด้วยโปรแกรม AI หรือ DeepFake Detection 
  • สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของภาพบัตรประชาชนที่ถ่ายเข้ามาในระบบ ว่าเป็นภาพบัตรประชาชนจริง ไม่ได้ถ่ายมาจากหน้าจอหรือบัตรปลอม
  • บริการ Dip Chip Rider ที่จะช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการได้ทุกที่ ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งาน 

สรุป

ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีกลายเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานราชการ บริการด้านสาธารณสุข การทำธุรกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมี Digital ID ที่เชื่อมต่อกับระบบของทางภาครัฐเพื่อทำการยืนยันตัวตน ให้เข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คุณจึงสามารถจัดการกับการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างที่ได้บอกไปว่า Digatal ID อาจมีช่องโหว่ในเรื่องของการแอบอ้างอัตลักษณ์ของบุคคลอื่น การปลอมแปลงเอกสาร ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Appman-E-KYC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *