fbpx

HR ยุคใหม่ควรปรับตัวอย่างไรในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง

การปรับตัวของ HR

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง HR เองก็ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตามเทรนด์ให้ทัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาในใช้จัดการระบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปี 2024

ในปี 2024 เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากยิ่งขึ้น การพัฒนาองค์กรจึงเน้นไปที่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ มีการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในหลากหลายด้าน HR จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับการทำงานขึ้นมาอีกขั้น มีการปรับตัวและสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ มารองรับการทำงานในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การปรับตัวของ HR ในยุคดิจิทัลมีดังต่อไปนี้

ปรับแนวคิดในการทำงาน

เพื่อเป็นการยกระดับการทำงาน สิ่งสำคัญคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมายเซ็ตเพื่อรับมือกับสิ่งใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ยอมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

HR ควรเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวทันโลกยุคดิจิทัล เช่น ใช้โซลูชันใหม่ ๆ ในการคัดเลือกพนักงาน เพื่อคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานกับองค์กร

  1. กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ปัจจุบันตลาดแรงงานมีคนรุ่นใหม่เข้ามามากยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีแนวคิดและไลฟ์สไตล์ต่างจากคนรุ่นเก่าโดยสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจึงต้องตามเทรนด์คนรุ่นใหม่ให้ทัน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีไอเดียใหม่ ๆ มานำเสนอ 

  1. ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

นอกจากความกระตือรือร้นในการเรียนรู้แล้ว HR ควรพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ร่วมกับการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคคลต่อไป

  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน

เนื่องจากโลกดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฝ่ายบุคคลจึงควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้

  1. สร้างความยืดหยุ่นและความเป็นส่วนตัว

ยุคหลังโควิด 19 การทำงานแบบไฮบริดได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น เพราะตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ลดปัญหาสุขภาพจิต อีกทั้งยังกระตุ้นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนรุ่นใหม่จึงนิยมเลือกบริษัทที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ฝ่ายบุคคลจึงควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มาร่วมงานมากยิ่งขึ้น

ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

นอกจากปรับแนวคิดในการทำงานแล้ว การเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานก็มีความสำคัญดังต่อไปนี้

  1. การจัดสรรทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้การจัดสรรบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควรนำซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรบุคคลเข้ามาใช้ เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนรับพนักงานใหม่ การบันทึกข้อมูลการเข้างาน การจ่ายเงินเดือน และการจัดการสวัสดิการ เป็นต้น

  1. การพัฒนาบุคลากร

นอกจากการพัฒนางานแล้ว องค์กรควรพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยการนำซอฟต์แวร์เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม หรือจัดหาหลักสูตร E-Learning ให้พนักงานได้เข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพนักงานให้พัฒนาทักษะการทำงาน

  1. การสื่อสารภายในองค์กร

ทุกวันนี้การใช้ Line ไม่ตอบโจทย์การทำงานอีกต่อไป เพราะนอกจาก Server จะไม่สำรองข้อมูลไว้ให้แล้ว ยังทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน ซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่มองว่าเป็นชีวิตที่ Work ไร้ Balance เหมือนต้องทำงานตลอดเวลา HR จึงควรนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น Discord, Google Chat หรือ Slack ซึ่งมีฟังก์ชันหลากหลายและตอบโจทย์การทำงานมากกว่า เพื่อให้รู้สึกว่างานไม่เป็นภาระมากจนเกินไป

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไม่เพียงแต่จะลดขั้นตอนการทำงานซ้ำ ๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป แต่ยังช่วยให้ HR จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความท้าทายใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย


ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคดิจิทัลทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวของ HR จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อแสดงถึงความใส่ใจที่มีต่อพนักงาน และเป็นการส่งเสริมองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *