fbpx

Dip Chip Rider คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร?

Dip Chip Rider

การทำธุรกรรมออนไลน์คือสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำการยืนยันตัวตน (KYC) แต่บางครั้งการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์อาจมีช่องโหว่ทำให้เกิดการทุจริตจนสร้างความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้นจึงมีบริการยืนยันตัวตนแบบ Dip Chip Rider ที่เป็นการให้บริการยืนยันตัวตนถึงสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อยกระดับการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ 

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำว่าบริการ Dip Chip Rider คืออะไร มีประโยชน์ต่อองค์กรยังไงบ้าง? ไปติดตามอ่านกันได้เลย

Dip Chip Rider คือ?

Dip Chip Rider คือรูปแบบการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) โดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลัก ซึ่งการ Dip Chip จะตรวจสอบข้อมูลผ่านชิปบรรจุข้อมูลบนบัตรประชาชน ซึ่งจะดำเนินการผ่านไรเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำการเดินทางไปหาตัวลูกค้าเพื่อทำการยืนยันตัวตนถึงที่ ช่วยให้องค์กรสามารถข้อมูลของลูกค้า เช่น ใบหน้า ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ศาสนา สัญชาติ และเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ ดังนั้นบริการ Dip Chip จึงเหมาะอย่างยิ่งแก่องค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับด้านการเงิน ธนาคาร หรือธุรกิจประกันภัย ที่ต้องใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก 

โดยการยืนยันตัวตนแบบ Dip Chip นั้น จะทำให้องค์กรได้รับข้อมูลของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับ ลดความเสี่ยงที่จะเจอลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การเปิดบัญชีม้า การเปิดบัญชีสำหรับฟอกเงิน เป็นต้น 

ความสำคัญของ Dip Chip ต่อ ระดับ IAL 2.3 

IAL หรือ Identity Assurance Level คือระดับของการพิสูจน์ตัวตนของผู้สมัครใช้บริการ (identity provider: IdP) ซึ่งประโยชน์ของ IAL คือการลดความเสี่ยงต่อการปลอมแปลงตัวตน รวมถึงเพิ่มความแม่นยำในการรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมออนไลน์ 

โดยการยืนยันตัวตนแบบ Dip Chip นั้น จะอยู่ในระดับ IAL 2.3 ซึ่งมีรูปแบบการตรวจสอบดังนี้

  • ตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ด้วยการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยจะเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของบุคคลกับข้อมูลบนชิปบัตรประชาชน
  • กรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน จะใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยการตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ของบัตรผ่านระบบการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ โดยใช้หมายเลขหลังบัตรประชาชน IdP จะเปรียบเทียบข้อมูลในรูปแบบชีวมิติ (biometric comparison) หรือการจำแนกอัตลักษณ์ของบุคคล ผ่านการยืนยันใบหน้าแบบดิจิทัล
  • IdP ด้วยการตรวจสอบช่องทางติดต่อของผู้สมัครบริการ เช่น การส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ผ่านทาง SMS หรือ Email

ข้อดีของบริการ Dip Chip Rider ต่อองค์กรยุคใหม่ 

สำหรับการยืนยันตัวตนโดยบริการ Dip Chip มีข้อดีต่อองค์กรในปัจจุบันดังนี้

1.ให้องค์กรมั่นใจได้ว่าบุคคลที่สมัครบริการมีตัวตนจริง

เนื่องจากการใช้บริการ Dip Chip จะต้องใช้รูปถ่ายของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัตร เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนั้นคือเจ้าของบัตรประชาชนจริง ๆ ทำให้องค์กรได้ลูกค้าที่มีตัวตนจริง ไม่ใช่บุคคลอ้างอิง หรือคนที่ปลอมแปลงตัวตนเพื่อหวังทำการทุจริต

2.ป้องกันการใช้บัตรประชาชนปลอมในการสมัคร 

การใช้บัตรประชาชนปลอมเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำบัตรประชาชนปลอมมาสมัครทำธุรกรรมต่าง ๆ จนเกิดเป็นบัญชีม้า หรือบัญชีปลอม ซึ่งการยืนยันตัวตนโดย Dip Chip จะเป็นการนำชิปบนบัตรประชาชนมาทำการตรวจสอบอัตลักษณ์กับเครื่องอ่าน ช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าบัตรประชาชนที่ตรวจสอบนั้นคือบัตรประชาชนตัวจริงของลูกค้าที่สมัครใช้บริการ

3.สามารถมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่รั่วไหล

ข้อมูลบัตรประชาชนนั้นถือว่าเป็น Sensitive Data ที่หากข้อมูลรั่วไหลอาจส่งผลเสียต่อเจ้าของบัตรเป็นอย่างมาก ซึ่งการยืนยันตัวตนด้วยวิธี Dip Chip จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะถูกปกปิดด้วยความปลอดภัย ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้องค์กรมากยิ่งขึ้น

4.เพิ่มความสะดวกต่อผู้สมัครใช้บริการ

การใช้บริการ Dip Chip Rider จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้สมัครใช้บริการมากยิ่งขึ้น เพราะผู้สมัครสามารถติดต่อให้ไรเดอร์มาดำเนินการ Dip Chip ให้ถึงสถานที่ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาด้วยตัวเอง ซึ่งปัจจุบันการบริการ Dip Chip Rider ได้ขยายการบริการไปทั่วประเทศไทย ให้ผู้ใช้บริการสบายใจว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำการยืนยันตัวตนได้

5.ธุรกิจไม่ต้องเปิดสาขาเพิ่ม

อย่างที่ทราบกันดีว่าการเปิดสาขาเพิ่มของธุรกิจในแต่ละแห่งนั้นมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตามต่างจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งการใช้บริการ Dip Chip Rider จะช่วยลดต้นทุนดังกล่าว ด้วยไรเดอร์ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ

6.ธุรกิจสามารถขยายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ด้วยความที่บริการไรเดอร์สามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยนี่เอง เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ช่วยทำให้ธุรกิจขององค์กรสามารถเข้าถึงคนทุกพื้นที่ได้ ทำให้เป็นการขยายกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงธุรกิจโดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องระยะทางมาเป็นอุปสรรค ช่วยพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้มีความเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ใช้บริการ Dip Chip Rider กับ APPMAN ดียังไง?

บริการ Dip Chip Rider กับ APPMAN คือการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่พร้อมให้บริการอย่างครอบคลุม เพิ่มความสะดวกสบายต่อทั้งองค์กรและลูกค้า ด้วยทีมไรเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีขั้นตอนการดำเนินการที่เชื่อถือ และตรวจสอบได้ ให้ลูกค้าสามารถสบายใจได้ว่าข้อมูล Sensitive Data บนบัตรประชาชนจะไม่รั่วไหล ด้วยมาตรฐาน ISO27001 และ CSA Star Level 2 

สรุป

เห็นได้ว่าการใช้บริการ Dip Chip Rider คือรูปแบบการยืนยันตัวตนที่นอกจากจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ทำให้ได้ลูกค้าที่เชื่อถือได้ ลดความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งบริการ Dip Chip Rider โดย Appman จะช่วยยกระดับการยืนยันตัวตนขององค์กรให้มีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *